Aukcje dzieł sztuki

Dom Aukcyjny „Okna Sztuki” specjalizuje się w dawnym i współczesnym malarstwie polskim. Oferujemy bogatą kolekcję dzieł zarówno w stałej sprzedaży jak i na organizowanych aukcjach, czy monograficznych wystawach artystów.
W ofercie aukcyjnej proponujemy również rzeźbę polska i obcą, prace wybitnych grafików, fotografie.

 

Aukcje bibliofilskie

Na odbywających się dwa razy do roku aukcjach książkowych pojawiają się prawdziwe rarytasy bibliofilskie z różnych okresów.
Wprowadzamy też nowe działy jak:

 • projekty ilustracji książkowej,
 • ilustracje książkowe w Polsce Ludowej,
 • autografy i dedykacje,
 • książki dla dzieci i młodzieży.
 

Usługi i sprzedaż

Naszym klientom oferujemy:

 • sprzedaż obiektów po aukcji,
 • fachową, bezpłatną wycenę,
 • katalogi i foldery ze zdjęciem i opisem,
 • promocję w telewizji i serwisach internetowych,
 • wystawę przed aukcją w galerii,
 • profesjonalną konserwację obrazów,
 • ubezpieczenie obiektów (Warta).

Regulamin aukcji

INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCYCH

Aby sprzedać obraz na aukcji należy go dostarczyć do naszej galerii - najlepiej najpierw przesłać pocztą (także elektroniczną - na mariaochalska@wp.pl) jego zdjęcie z dokładnym opisem.
Przedmioty podlegają weryfikacji autentyczności, dokonywanej przez naszych ekspertów.

REGULAMN SPRZEDAŻY

 • Dom Aukcyjny dokonuje wyceny powierzonych przedmiotów na podstawie bieżących notowań na rynku sztuki.
 • Istnieje możliwość wystawienia obiektu na aukcję z ceną wywoławczą żądaną przez Komitenta, wyższą niż akceptowana przez Dom Aukcyjny. W przypadku, gdy obiekt taki nie zostanie sprzedany, Komitent obowiązany jest uiścić opłatę organizacyjną w wysokości 15 % ceny wywoławczej.
 • Komitent może odstąpić od umowy i odebrać obiekt, jeśli do dnia aukcji pozostało jeszcze co najmniej 4 tygodnie. Jeśli komitent wycofuje obiekt później zobowiązany jest do zapłacenia Domowi Aukcyjnemu kary umownej w wysokości 20% ceny wywoławczej.
 • Odpowiedzialność komitenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu trwa 3 lata, licząc od dnia wypłaty należności za obiekt.
 • W przypadku sprzedaży obiektu przez Dom Aukcyjny wypłata należności dla komitenta następuje po miesiącu od daty sprzedaży, co jest związane z okresem gwarancyjnym przysługującym Nabywcy.
 • W przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji, jest on sprzedawany w systemie sprzedaży poaukcyjnej i może być odebrany przez Komitenta najwcześniej 14 dni po terminie aukcji.
 • Dom Aukcyjny może pobierać opłaty za składowanie obiektu w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc. Jeśli niesprzedany lub niezakwalifikowany na aukcję obiekt nie zostanie odebrany w ciągu 2 lat od daty zawarcia Umowy komisu, Dom Aukcyjny może skorzystać z prawa do nabycia przedmiotu za nie uiszczone opłaty z tytułu składowania.
 • Komitent zasięga osobiście, telefonicznie lub drogą mailową informacji o zakwalifikowaniu obiektu na aukcję, wynikach licytacji oraz sprzedaży poaukcyjnej obiektu.

Prowizja Domu Aukcyjnego standardowo wynosi 20% w przypadku aukcji sztuki, 25% aukcji bibliofilskich. Kwota ta mieści w sobie wszystkie koszty jakie ponosi klient wstawiający obiekt - a więc umieszczenie w katalogu, zdjęcia, wstępne oceny, ubezpieczenie itp.
Prowizja zawiera w sobie także podatek VAT. W przypadku szczególnej wartości obiektu, kwota prowizji może być negocjowana.

Po przejściu weryfikacji, obiekt jest kwalifikowany na aukcję - czyli zostaje sfotografowany oraz dokładnie opisany (wyszukiwane są wszelkie informacje na temat jego historii, wystaw, reprodukcji w albumach i katalogach), a wszystkie te informacje ukazują się w katalogu aukcyjnym.

Wszystkie obiekty zakwalifikowane na aukcję zostają umieszczone w katalogu aukcyjnym, rozsyłanym do klientów. W ciągu 26 lat działalności (od 1989) nasza baza osób zainteresowanych zakupem dzieł sztuki stała się naprawdę bogata.

Obiekty przeznaczone na aukcję prezentowane są także w Internecie (wcześniej niż katalog drukowany).


Kontakt

OKNA SZTUKI - Dom Aukcyjny
Maria i Andrzej Ochalscy
ul. Grodeckiego 17
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 755 83 11
kom.: +48 503 122 535
e-mail:


Aukcje

Zapraszamy na stronę najnowszej aukcji:

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą sprzedaży poza aukcyjnej dzieł sztuki będących w naszej dyspozycji.

© 2019 Okna Sztuki

|

Prawa zastrzeżone

|

odwiedzin

|

adresów IP

|

Design: PASSJA.PL