Aukcje dzieł sztuki

Dom Aukcyjny „Okna Sztuki” specjalizuje się w dawnym i współczesnym malarstwie polskim. Oferujemy bogatą kolekcję dzieł zarówno w stałej sprzedaży jak i na organizowanych aukcjach, czy monograficznych wystawach artystów.
W ofercie aukcyjnej proponujemy również rzeźbę polska i obcą, prace wybitnych grafików, fotografie.

 

Aukcje bibliofilskie

Na odbywających się dwa razy do roku aukcjach książkowych pojawiają się prawdziwe rarytasy bibliofilskie z różnych okresów.
Wprowadzamy też nowe działy jak:

 • projekty ilustracji książkowej,
 • ilustracje książkowe w Polsce Ludowej,
 • autografy i dedykacje,
 • książki dla dzieci i młodzieży.
 

Usługi i sprzedaż

Naszym klientom oferujemy:

 • sprzedaż obiektów po aukcji,
 • fachową, bezpłatną wycenę,
 • katalogi i foldery ze zdjęciem i opisem,
 • promocję w telewizji i serwisach internetowych,
 • wystawę przed aukcją w galerii,
 • profesjonalną konserwację obrazów,
 • ubezpieczenie obiektów (Warta).

Henryk Siemiradzki

(1843 – 1902)

CZTERY LISTY DO KONRADA WENTZLA radcy miasta Krakowa dotyczące wykonania przez artystę kurtyny dla Teatru Miejskiego (obecnie Teatr im. J. Słowackiego).


Rękopisy po dwie karty, 21 x 13 cm, datowane: Rzym 23 I; 24 IV; 16 V; 29 XI 1892 r. Stan dobry. Ślady składania i zażółcenia papieru.

Nowo wybudowany Teatr Miejski w Krakowie miał zostać uświetniony tzw. kurtyną reprezentacyjną. Żaden z projektów młodych wówczas artystów, m. in. Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera, które wpłynęły w lutym 1892 r. na ogłoszony konkurs otwarty, nie znalazł uznania w oczach jury. Władze Krakowa postanowiły zwróci się zatem do sławnego w Europie Henryka Siemiradzkiego z propozycją wykonania projektu kurtyny.
Siemiradzki korespondował z radcą Konradem Wentzlem, właścicielem sklepu kolonialnego w Rynku Głównym. Listy obejmują początkową fazę uzgodnień między artystą a Radą Miejską Krakowa w sprawie kształtu dzieła i warunków jego realizacji. W pierwszym z listów artysta wstępnie zastrzega sobie prawo całkowitej swobody w wyborze tematu i szczegółach wykonania, gdyby miał podjąć zlecenie; list drugi to odpowiedź na konkretną już propozycję - Siemiradzki uważa ją za wielki zaszczyt, ale waha się jeszcze z powodu wymiarów kurtyny (9,5 m na 11 m); list trzeci przynosi informację o postępach prac i przewidywanej wizycie artysty w Krakowie; w ostatnim Siemiradzki deklaruje poniesienie zwiększonych w tym czasie kosztów "z sumy wyasygnowanej mi za namalowanie kurtyny".
Pierwszy pokaz gotowego dzieła urządzono z wielkim sukcesem w rzymskim Aquarium, a inauguracja w krakowskim teatrze odbyła się 18 kwietnia 1894 r. Kurtyna Siemiradzkiego jest uważana za jedno z najwspanialszych dzieł sztuki dekoracyjnej w Polsce.
Interesujący przyczynek do biografii Siemiradzkiego oraz historii teatru im. Słowackiego. Wielka rzadkość.

Numer katalogowy: 2017 050 149

Cena wywoławcza: 5 800,-
© 2019 Okna Sztuki

|

Prawa zastrzeżone

|

odwiedzin

|

adresów IP

|

Design: PASSJA.PL